It is currently Sat May 25, 2019 12:08 pm

All times are UTC + 2 hours [ DST ]
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: DESPRE ZILE
PostPosted: Thu Jul 28, 2005 11:32 pm 
Admin
User avatar

Joined: Tue Jul 19, 2005 8:15 pm
Posts: 2232
Location: Barlad
DESFêURAREA UNEI ZILE

Cum ne vom organiza viaþa în acelaºi fel o vom trãi. O zi liniºtitã ajutã la echilibrarea fiziologicã, la restabilirea echilibrului acido-bazic ºi nu în ultimul rând la armonizare mentalã ºi spiritualã.
Treziþi-vã înainte de rãsãritul Soarelui. Realizaþi-vã igiena de dimineaþã apoi rezervaþi 15-30 de minute pentru interiorizare, meditaþie în care fie veþi rememora ce aþi visat în noaptea pe care tocmai aþi încheiat-o, fie veþi realizaþi o interiorizare obiºnuitã prin care vã veþi vizualiza într-o luminã intensã ca ºi cum aþi pluti într-un soare. Realizaþi încet exerciþii de respiraþie, inspirând ºi expirând profund. Camera sã fie bine aerisitã ºi parfumatã cu uleiuri volatile. Prânzul trebuie luat în jurul orei 12, iar cina înaintea apusului. Faceþi cel puþin o plimbare de 15-20 minute. Postiþi cel puþin o datã pe sãptãmânã pentru a elimina toxinele.
Masaþi-vã corpul cu uleiuri pentru a reduce agitaþia ºi instabilitatea. Eliminaþi orice gând de teamã, nervozitate, lãcomie, urã, mânie. Vorbiþi puþin ºi cu rost pentru a nu vã risipi energia.
Încheiaþi-vã ziua cu o interiorizare. Alungaþi mânia, teama, angoasa înainte de a vã pregãti pentru somn. Faceþi-vã igiena de searã ºi culcaþi-vã cel mai târziu la 22:30.
................................................................................................................................................................................

LUNI
Planeta corespunzãtoare: LUNA
Caracteristici generale: emotivitatea, planul afectiv în general.
Organe guvernate: stomacul, marele simpatic, ochiul stâng, esofagul, vezica, sânii, uterul ºi ovarele (cu Venus), limfa.
Plante guvernate: varza, salata, salcia, nufãrul, margareta, macul negru, macul roºu, trandafirul alb, crinul alb º.a.
Culori favorabile: albul, verdele închis, albastrul.
Orientarea gândurilor. Sensibilitatea este principala caracteristicã a zilei de azi. Apropiaþi-vã mai mult de oamenii cu care vã întâlniþi. Ascultaþi-i cu mai multã atenþie ºi veþi observa cã puteþi sã le simþiþi bucuriile ºi necazurile.
Meditaþia. Este favorabilã meditaþia cu cristalul de cuarþ, piatra Lunii (Adular) sau cu o perlã. Este o zi în care trebuie sã vã deschideþi sufletul cãtre iubire, dragoste ºi frumuseþe.
Postul. Ajunarea în zilele de luni favorizeazã empatia, intuiþia, puterea de convingere. Spre searã se recomandã consumarea doar a unor ceaiuri depurative din ierburi (pãpãdie, trei fraþi pãtaþi) sau a sucurilor proaspete de fructe. Un pahar de apã în care a fost stoarsã o lãmâie bãut înainte de culcare este reconfortant ºi diminueazã aciditatea generalã a tractului digestiv. Dacã se doreºte o masã consistentã atunci se vor consuma brânzeturi ºi lapte.

MARTI
Planeta corespunzãtoare: MARTE
Caracteristici generale: iniþiativa, dorinþa, curajul.
Organe guvernate: muºchii, organele sexuale masculine, capul, nasul.
Plante guvernate: ceapa, usturoiul, ridichea, piperul, muºtarul, urzicile, busuiocul, genþiana º.a.
Culori favorabile: roºu ºi roz.
Orientarea gândurilor. Fãrã Marte nu existã curaj, forþã mentalã, evoluþie ºi cucerire. Este o zi a iniþiativei. Dacã doriþi sã faceþi un efort fizic alegeþi-vã ziua de marþi. Mintea va fi agerã, atentã la tot ce se întâmplã în jur. Asiguraþi protecþie ºi veþi observa cã forþa dumneavoastrã interioarã va creºte proporþional cu sprijinul acordat.
Meditaþia. Cele mai bune momente de meditaþie sunt dimineaþa înaintea rãsãritului Soarelui sau imediat dupã rãsãrit pânã la orele 11:00. Puteþi invoca Forþa Curajului Universal, care guverneazã în corpul uman, la fel ca ºi planeta Marte, capul. În timpul meditaþiei se va vizualiza capul, inclusiv interiorul lui, într-o luminã albã foarte intensã. Acest procedeu shamanic de meditaþie trezeºte clarviziunea.
Postul. În tradiþia creºtinã ziua de marþi este guvernatã de Sf. Anton, care îndeplineºte toate dorinþele. Ajunarea vã poate rezolva aºadar probleme majore ale vieþii. Evitaþi în aceastã zi cerealele ºi mâncarea prea sãratã.


MIERCURI
Planeta corespunzãtoare: MERCUR
Caracteristici generale: comunicarea ºi amplificarea funcþiilor intelectuale.
Organe guvernate: sistemul nervos, aparatul respirator, vasele capilare, braþele ºi mâinile, umerii.
Plante guvernate: morcovul, pãtrunjelul, trifoiul, tarhonul, chimionul, lemnul dulce, valeriana, lãcrãmioara º.a.
Culori favorabile: toate nuanþele de verde, turcoaz, maro ºi alb.
Orientarea gândurilor. Miercuri este ziua comunicãrii. Nu fiþi triºti, glumiþi exprimaþi-vã bucuriile ºi necazurile cu cea mai mare sinceritate. Dacã nu doriþi sã vorbiþi orientaþi-vã cãtre studiu sau meditaþi asupra forþei gândului. Este o zi bunã pentru cãlãtorii, inclusiv cele astrale.
Meditaþia. Dacã aveþi probleme materiale folosiþi aceastã zi pentru a le înlãtura. Secretul succesului vine prin mercur din pace interioarã. Cu cât veþi fi mai agitat(ã) în meditaþiile realizate astãzi cu atât succesul material va fi mai greu de obþinut.
Postul. Ajunarea în zilele de miercuri amplificã inteligenþa, uºurinþa în comunicare. Conferã prosperitate. Spre final consumaþi un ceai neîndulcit dintr-o plantã aleasã intuitiv. Nu fiþi triºti. Vorbiþi frumos ºi elegant ºi cãutaþi sã transmiteþi interlocutorilor o stare de liniºte ºi împãcare.


JOI
Planeta corespunzãtoare: JUPITER
Caracteristici generale: expansiunea, bunãtatea, voinþa, ierarhiile fizice ºi spirituale.
Organe guvernate: ficatul, splina, vezica biliarã, activitatea chimicã a organismului, regenerarea.
Plante guvernate: mãrar, mãcriº, coacãze, iasomie, salvie, stejar, tei º.a
Culori favorabile: galbenul, rozul, albastrul ºi purpuriul deschis.
Orientarea gândurilor. În ziua de joi trebuie sã fiþi drepþi ºi cu inima deschisã pentru cã ea aduce în rândul oamenilor spiritul dreptãþii ºi al omeniei. Nu fiþi triºti, bucuraþi-vã de viaþã ºi de oportunitãþi
Meditaþia. Meditaþi asupra abundenþei. Apropiaþi-vã mâinile ºi vizualizaþi în ele ceea ce credeþi cã reprezintã pentru dumneavoastrã cea mai mare bogãþie: un obiect de valoarea, o casã, o maºinã, o stare sufleteascã, o realizare socialã. Dupã ce aþi vizualizat foarte clar imaginea duceþi-vã mâinile amândouã la piept ºi aprofundaþi interiorizarea. Încercaþi sã nu vã gândiþi la nimic, doar vizualizaþi. Imaginea creatã mental se va impregna în aura dumneavoastrã ºi într-un timp relativ scurt va duce la îndeplinirea ei.
Postul. Amplificã inteligenþa, prosperitatea, spiritualizarea. Practicaþi interiorizarea ºi meditaþia. Zâmbiþi, fiþi binevoitori. Dacã aveþi probleme la serviciu ajunaþi în aceastã zi. Nu faceþi mult efort, nu mâncaþi banane, seminþe de chimion ºi nu folosiþi uleiuri nici pentru alimentaþie ºi nici pentru masaj.


VINERI
Planeta corespunzãtoare: VENUS
Caracteristici generale: relaþiile între oameni, iubirea, graþia, rafinamentul ºi frumuseþea în exprimare.
Organe guvernate: gâtul, gura, rinichii, circulaþia venoasã, organele de simþ, unghiile ºi pielea (cu Saturn), organele genitale interne ale femeii (cu Pluton), esofagul, vocea.
Plante guvernate: grâul, fasolea, nãutul, lintea, piersicul, pãrul, fragii, zambila, trandafirul roºu, trandafirul de Damasc º.a.
Culori favorabile: albul, albastru deschis, roz ºi galbenul portocaliu.
Orientarea gândurilor. Vinerea este ziua iubirii. Gândiþi-vã mai mult la cei din jur. Apropiaþi-vã cu inima deschisã de persoana iubitã ºi evitaþi minciunile. Nu risipiþi banii, ajutaþii pe cei care sunt defavorizaþi de soartã. Rugaþi-vã pentru cei bolnavi. Îmbrãcaþi-vã frumos ºi exprimaþi-vã gândurile în mod elegant ºi rafinat.
Meditaþia. Meditaþi asupra iubirii ºi cât de importantã este ea în viaþa dumneavoastrã. Amintiþi-vã de momentele când v-aþi simþit cel mai iubit ºi când aþi iubit cel mai mult. Dãruiþi iubire.
Postul. Ajunarea în ziua de vineri amplificã iubire, farmecul, rafinamentul. Spre searã se recomandã un ceai neîndulcit din petale de trandafir sau din obligeanã. Evitaþi consumul de cereale, pãstãi ºi/sau mâncãruri acre.


SAMBATA
Planeta corespunzãtoare: SATURN
Caracteristici generale: guverneazã rãbdarea, maturizarea sentimentelor, disciplina, capacitatea de a trãi în condiþii grele de viaþã.
Organe guvernate: oasele, dinþii, pielea (cu Venus), unghiile, pãrul, vezica biliarã (cu Jupiter), genunchii.
Plante guvernate: orz, ovãz, pãpãdie, iederã, coada calului, fag, chiparos º.a.
Culori favorabile: negru, albastru închis, gri ºi purpuriu.
Orientarea gândurilor. Aceastã zi trebuie dedicatã renunþãrii ºi apropierii de sine. Gândiþi-vã cã sprijinul pe care-l acordaþi conteazã mai mult decât sute de discuþii sterile cu prietenii. Dacã doriþi sã luaþi o hotãrâre importantã alegeþi o zi de sâmbãtã ºi veþi fi inspirat sã luaþi hotãrârea cea mai bunã.
Meditaþia. Concentraþi-vã în Ajna chakra (centrul situat în mijlocul frunþii). Încercaþi sã nu vã gândiþi la nimic, pur ºi simplu conºtientizaþi liniºtea interioarã fãrã sã pierdeþi din vedere focalizarea. Dupã 5-10 minute de concentrare vizualizaþi cât de mult doriþi o luminã puternicã în interiorul corpului, ca o structurã de rezistenþã.
Postul. Ajunarea în ziua de sâmbãtã maturizeazã. Protectorul acestei zile conferã celui care îi respectã autoritatea viaþã lungã ºi imunitate la boli. Dacã viaþa vã este mãcinatã de duºmani ascunºi, persistenþi ºi foarte abili, atunci vi se recomandã sã ajunaþi 7 sâmbete la rând pentru a fi protejat(ã). Spre searã beþi un ceai neîndulcit din pãpãdie sau obligeanã. Prima masã va fi a doua zi dimineaþã.


DUMINICA
Planeta corespunzãtoare: SOARELE
Caracteristici generale: guverneazã starea generalã de vitalitate.
Organele guvernate: inima, coloana vertebralã, splina, pancreasul (cu Jupiter), ochii.
Plante guvernate: rozmarin, viþa de vie, nuc, ºofran, dafin, muºeþel, crizantemã
Culori favorabile: oranj, galben auriu, arãmiu ºi albastru.
Orientarea gândurilor. Încrederea în sine trebuie sã fie principala atitudine a zilei de duminicã. Gândiþi-vã mai mult la idealurile pe care le aveþi ºi apropiaþi-vã de cei care au nevoie de sprijin. Practicaþi meditaþia ºi priviþi mai adânc în suflet, de acolo va izvorî voinþã ºi putere.
Meditaþia. Meditaþi asupra luminii din momentul rãsãritului. Fiþi bucuroºi ºi dãruiþi iubire, un zâmbet cald, bani ºi/sau obiecte celor din jur.
Postul. Ajunarea în aceastã zi îl face pe aspirant sã fie protejat de toate problemele vieþii, fermecãtor, inteligent ºi creativ. Dacã doriþi sã aveþi putere de sintezã ajunaþi duminica. Purificarea sângelui poate fi practicatã prin consumarea de apã cu lãmâie, mai ales atunci când bila se agraveazã în mod natural. Spre searã beþi un ceai neîndulcit din câteva ierburi alese intuitiv sau un pahar de suc natural de fructe.

Gheorghiþã COªER, "Astrologia, o terapie moderna";_________________
Gheorghitã COSER (www.coser.ro)
Image
Offline
 Profile Send private message E-mail  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
phpBB skin developed by: John Olson
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group